• Zámek Liteň - nové centrum obce 

      Autor: Jelínek Ondřej; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Náplní mé diplomové práce je návrh nového centra obce Liteň s kulturně-volnočasovou funkcí. Řešené území se nachází v bývalém pivovarském dvoře v blízkosti zámku Liteň a dalších národních kulturních památek. Ideou mého ...