• Volnočasové centrum Veleslavín 

      Autor: Křížová Lucie; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh volnočasového centra Veleslavín. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti, který byl zpracován v rámci předdiplomního projektu. ...