Now showing items 1-1 of 1

  • Volnočasové centrum Veleslavín 

   Author: Křížová Lucie; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh volnočasového centra Veleslavín. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti, který byl zpracován v rámci předdiplomního projektu. ...