• Plavecký bazén Veleslavín 

      Autor: Krupičková Lucie; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Tématem diplomové práce je projekt bazénové haly v městské části Praha 6- Veleslavín na území brownfieldu v jihovýchodní části katastrálního území Vokovice. Objekt je součástí sportovně - kulturního areálu situovaném u ...