• Polyfunkční dům, Liberec - Perštýn 

      Autor: Kugelová Romana; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Předmětem diplomové práce je zpracování projektu administrativní budovy, která se nachází v blízkosti centra města liberec. Projekt navazuje na Urbanistický předdiplomní projekt Liberec - Perštýn. Objekt je umístěn podél ...