• Liberec - Jablonecká ulice, polyfunkční dům 

      Autor: Neničková Lucie; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Jambor Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      V rámci urbnistického návrhu nové obytné čtvrti na území Textilany v Liberci vzniká nová polyfunkční budova. Jedná se o nárožní hlavní dominantu území, která otevírá nový život okolo Harcovského potoka. Urbanistický návrh ...