• POLDI-Kladno, Konverze haly č.4 

      Autor: Rychlík Jan; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Hemer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Předmětem diplomové práce je konverze historické železobetonové železárenské haly v lokalitě Poldi Kladno. Práce vychází z předdiplomního projektu, který řešil urbanistickou studii rozvojového území bývalé Poldi Kladno. ...