• Revitalizace historické nádražní budovy Děčín východ 

      Autor: Kedaj Jaroslav; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      ÚKOLEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE BYLO NAVRHNOUT VHODNOU FUNKČNÍ NÁPLŇ PRO CHÁTRAJÍCÍ HISTORICKOU NÁDRAŽNÍ HALU V DĚČÍNĚ. NÁVRH VYCHÁZEL Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU A POŽADAVKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE. TÍM JE NAVRHNOUT VYSOKOU ŠKOLU ČVUT ...