• Zámek Liteň - nové centrum obce 

      Autor: Šťovíček Petr; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      V rámci konverze zámeckého areálu je řešeno znovuzačlenění souboru objektů do života lidí v obci Liteň, která se zde nemůže obejít bez nového veřejného prostoru s vybaveností a umožnění využití stávajích prázdných staveb. ...