Now showing items 1-1 of 1

  • Hotel Těšnov 

   Author: Krýslová Hana; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh hotelu Těšnov v Praze Těšnově. Dům řeší nevhodně zastavěné místo nároží v blízkosti Muzea hl. m. Prahy. Na tomto místě se nyní nachází výstupy z metra trasy B a C a obchodní dům. Objekt ...