Now showing items 1-1 of 1

  • Vědeckovýzkumné centrum 

   Author: Veronika Výborná; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce bylo navrhnout vybranou budovu z námi řešeného urbanistického konceptu. Na konci městské části pěší trasy leží budova galerie, která patří k vědeckovýzkumnému centru. Budova je situována směrem k ...