• Komplex nádražních budov železniční zastávky Praha - Horní Měcholupy 

      Autor: Landová Barbora; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Cílem tohoto projektu bylo navržení urbanistické studie území v pražských Měcholupech, které má velký potenciál ve vlakovém spojení do centra města, a následné řešení vybraných objektů řešeného území. K detailnímu zpracování ...