Now showing items 1-1 of 1

  • Volnočasové pavilony na Letné 

   Author: Necidová Soňa; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   OBSAHEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ZPRACOVAT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ NÁVRH NOVOSTAVEB VOLNOČASOVÝCH PAVILONŮ NA LETNÉ V PRAZE. UMÍSTĚNÍ VYPLÝVÁ Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. UMÍSTĚNÍ A HMOTOVÉ ŘEŠENÍ VZNIKLO PROPOJENÍM PRAŽSKÉHO ...