Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Mladé Boleslavi 

   Author: Moravec Tomáš; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Zítka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zadání mé diplomové práce vychází z mého předdiplomního architektonicko-urbanistického projektu pro město Mladá Boleslav a firmu Škoda a. s. Zvolil jsem si městskou knihovnu, protože v blízkosti se nachází poměrně značné ...