• Městská knihovna v Mladé Boleslavi 

      Autor: Moravec Tomáš; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Zítka Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Zadání mé diplomové práce vychází z mého předdiplomního architektonicko-urbanistického projektu pro město Mladá Boleslav a firmu Škoda a. s. Zvolil jsem si městskou knihovnu, protože v blízkosti se nachází poměrně značné ...