Now showing items 1-4 of 4

  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Procházková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem inovačního centra pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Umístění vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu, který se zabýval vytvořením nového administračního ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Vít Jurica; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Ullmann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonický návrh inovačního centra Innocube v Mladé Boleslavi. V projektu je využívána stávající historická budova rolnické školy, která se nachází na území přidruženém k výrobnímu areálu ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Terezie Cahová; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Ullmann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh Inovačního centra (Innocube) v Mladé Boleslavi. Tvarové řešení Innocube vychází z urbanistické studie zpracované v předdíplomním projektu. Innocube zde tvoří přechod mezi veřejností a ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Jiří Čech; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonický návrh inovačního centra Innocube v Mladé Boleslavi. Toto území bylo zpracováno v rámci urbanistického předdiplomním projektu společně s dvěma kolegy. V rámci návrhu byla hmotově ...