• Výstavní pavilon - dostavba Průmyslového paláce, Praha 

      Autor: Kučerová Martina; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Verner Alexandr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Motivací diplomové práce je vytvoření místa pro prezentaci mnohaleté tradice výstavnictví a průmyslu v Holešovicích. Cílem je dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Holešovickém výstavišti v rámci vytvoření ...