Now showing items 1-2 of 2

  • Centrální autobusové nádraží Praha Florenc 

   Author: Eva Kadičová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout novostavbu budovy centrálního autobusového nádraží Praha - Florenc s přidruženou funkcí obchodního centra. Tvar budovy vychází z kompozičních principů území stanovených v rámci ...
  • Rehabilitace území Těšnova v Praze: Piazzeta na úrovni magistrály - víceúčelová budova 

   Author: Elizaveta Konakova; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Chlachulová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Praha - Těšnov - návrh urbanismu podél estakády pražské severojižní magistrály vytváří novou živou městskou strukturu. Magistrála a její okolí je zklidněno a zpřístupněno veřejnosti a z nevyužívaného problémového prostoru ...