Now showing items 1-1 of 1

  • Lezecké centrum – Čihadla, Praha 14 

   Author: Anežka Straková; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   ANOTACE Obsahem této diplomové práce je architektonicko - stavební návrh lezeckého centra ve volnočasovém areále Čihadla. Umístění a hmotový koncept vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti, který byl zpracován v ...