• Konverze bývalé teplárny Veleslavín 

      Autor: Smejkal Jiří; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Zítka Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Předmětem diplomové práce je konverze budovy bývalé teplárny na Veleslavíně na Praze 6. Podkladem je předdiplomní projekt studie konverze celého areálu bývalé průmyslové stavby. Studie se zabývá vdechnutím nových funkcí a ...