• Lezecké centrum v areálu Strahov 

      Autor: Řeháček Jan; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Kabriel Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Diplomová práce se zabývá návrhem sportovního a rekreačního centra v rámci revitalizace severní části areálu Strahov v Praze. Návrh reaguje na urbanistickou studii předchozího ateliéru - předdiplomu. Hlavním uzlem území, ...