• Nová budova Muzea hlavního města Prahy 

      Autor: Svobodová Iveta; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Velíšek Lukáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
      Nová budova Muzea hlavního města Prahy se nachází v městské části Praha 8- Karlín. Navazuje na stávající budovu muzea navrženou roku 1895 architektem Antonínem Balšánkem. Svou polohou uzavírá jihozápadní část nově navrženého ...