Now showing items 1-1 of 1

  • Komunitní centrum v Mladé Boleslavi 

   Author: Macoun Matěj; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Hron Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V diplomové práci jsem řešil návrh komunitního centra v Mladé Bolslavi. Při návrhu jsem vycházel z před diplomního projektu. V první fázi jsem udělal studii na tři budovy komunitního centra. Jedná se o kostel, faru s ...