• Komunitní centrum v Mladé Boleslavi 

      Autor: Macoun Matěj; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Hron Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      V diplomové práci jsem řešil návrh komunitního centra v Mladé Bolslavi. Při návrhu jsem vycházel z před diplomního projektu. V první fázi jsem udělal studii na tři budovy komunitního centra. Jedná se o kostel, faru s ...