• Komunitní centrum a kostel v Mladé Boleslavi 

      Autor: Hrochová Jolana; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Hron Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh kostela sv. Kryštofa a přidruženého komunitního centra v Mladé Boleslavi. Řešené území se nachází v Mladé Boleslavi v těsné blízkosti automobilového závodu Škoda Auto ...