Now showing items 1-1 of 1

  • Turistické centrum - Zámecký areál Liteň 

   Author: Kovář Václav; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce a dostavby vybrané části zámeckého areálu v Litni. Výchozím podkladem pro tvorbu práce je předdiplomní projekt zabývající se urbanistickým řešením městysu. Cílem navazující ...