• Horoměřice - kulturní centrum 

      Autor: Slavík Vojtěch; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Schejbal Ladislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
      Navrhované kulturní centrum se nachází v městě Horoměřice. Ty jsou přibližně 10 km západně od Prahy - Dejvice. Nový objekt se nachází na místě, kde stojí nevyužívaný bývalý premonstrátský Benediktinský klášter. Hlavním ...