Now showing items 1-1 of 1

  • Horoměřice - kulturní centrum 

   Author: Slavík Vojtěch; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Navrhované kulturní centrum se nachází v městě Horoměřice. Ty jsou přibližně 10 km západně od Prahy - Dejvice. Nový objekt se nachází na místě, kde stojí nevyužívaný bývalý premonstrátský Benediktinský klášter. Hlavním ...