• Administrativní budova s občanskou vybaveností v parteru, Praha 7 

      Autor: Vanečko Ján; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Perlík Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
      Predmetom tejto práce je spracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie novostavby administratívnej budovy v Prahe 7. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, s ôsmymi nadzemnými a jedným ...