Now showing items 1-2 of 2

  • Návrší "Strahov" - objekt C 

   Author: Petr Samuel Zuda; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Obsahem této diplomové práce je architektonická studie s částečným zpracováním dokumentace pro stavební řízení polyfunkčního objektu Budova - C. Návrh je zpracován na základě podkladu z urbanistické studie předdiplomního ...
  • Rehabilitace území Těšnova v Praze: Piazzeta na úrovni magistrály - víceúčelová budova 

   Author: Elizaveta Konakova; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Chlachulová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Praha - Těšnov - návrh urbanismu podél estakády pražské severojižní magistrály vytváří novou živou městskou strukturu. Magistrála a její okolí je zklidněno a zpřístupněno veřejnosti a z nevyužívaného problémového prostoru ...