• Železniční zastávka s přednádražním prostorem v Horních Měcholupech 

      Autor: Náhunková Kateřina; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
      Cílem tohoto diplomního projektu je vypracování architektonicko - stavebního návrhu železniční stanice s navazující mostní konstrukcí. Stavba se nachází v Praze 15 Horních Měcholupech. Umístění a hmotový koncept stavby ...