Now showing items 1-4 of 4

  • Ledárny Bráník 

   Author: Angelika Pruchová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   DP je komplexní urbanisticko – architektonický návrh lokality a areálu v katastrálním území Praha – Braník. Obsahuje dvě části, které byly řešeny po dobu dvou semestrů. V předdiplomním projektu byla řešena celá část vybraného ...
  • PRAHA - LETŇANY - Studie rozvoje v okolí stanice metra 

   Author: Sára Bursová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Řešené území se nachází v pražském katastrálním území - Letňany, které odpovídá městské části Praha 18, ležící v městském obvodě Praha 9. Rozkládá se na okraji Polabské nížiny v blízkosti tzv. Pražského zlomu. Jedná se o ...
  • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stanice metra 

   Author: Rostislav Aubrecht; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Zadáním diplomové práce je návrh veřejného prostranství, který vychází z urbanistické struktury navržené v předdiplomním projektu. Součástí řešení je schematický návrh přilehlých objektů a koncepce zeleně, dopravy a technické ...
  • Praha 6, Suchdol - Sedlec 

   Author: Martina Petříková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá komplexním urbanisticko - architektonickým návrhem nového obytného souboru Suchdol - Sedlec. Urbanistická část projektu obsahuje analýzu současného stavu, návrh struktury zástavby a řešení veřejného ...