Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových ...
  • Drobné sakrální památky Máchova kraje 

   Author: Štěpánka Fišerová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá evidencí drobných sakrálních památek na vymezeném území Máchova kraje. Evidence je založena na identifikaci, zdokumentování a klasifikaci drobných sakrálních objektů, a to se zaměřením zejména na ...
  • Urbanistické a krajinné hodnoty v části SO ORP Nový Jičín 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je věnována urbanistickým a krajinným hodnotám na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín. Jedná se téma mnohokrát skloňované převážně v odborné veřejnosti, avšak dotýká se všech ...