Now showing items 1-1 of 1

  • Praha 6, Suchdol, Sedlec - centrum 

   Author: Magdalena Baramová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Beránek Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem zástavby území tzv. Nového Sedlce. Vzhledem k unikátnímu krajinnému rámci a poloze na okraji města bylo cílem vytvořit moderní zahradní město, které respektuje panorama pohledově exponované ...