Now showing items 1-20 of 28

  • Analýza řeky Chrudimky v Pardubicích 

   Author: Vyhňáková Markéta; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční dopravy v územním plánování 

   Author: Vosáhlo Štěpán; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční trati Praha - Dobříš 

   Author: Zeman Marek; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Benešov - koncepce rozvoje dopravy 

   Author: Bartošovská Hana; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní analýzy dopravní infrastruktury města Benešov. Analýza území vychází z doplňujících průzkumů a rozborů veřejné dopravní infrastruktury, rozboru dat ŘSD a ostatních dostupných ...
  • Hospodářské dvory a jejich význam v krajině 

   Author: Huboňová Kateřina; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se soustředí na urbanistický ...
  • Kladno - koncepce rozvoje území v oblasti bývalého dolu Engerth 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá územím bývalého důlního areálu Engerth a přilehlého sídliště, nacházející se v severní části statutárního města Kladna, v městské části Ostrovec. Práce se soustředí jednak na historický vývoj této ...
  • Koncepce obnovy centra města Plasy 

   Author: Pecháček Marek; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Koncepce rozvoje obce Panenské Břežany 

   Author: Benovič Martin; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kramářová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním koncepce rozvoje obce Panenské Břežany, ležící ve Středočeském kraji, okrese Praha-východ. Koncepce obsahuje podklady a rozbory území, které byly zpracovány dle metodiky pořizování ...
  • Koncepce technické infrastruktury v obci Příkrý 

   Author: Pohanka Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování obce Příkrý. Práce zahrnuje textovou a výkresovou část. Pro část obce je zpracována projektová dokumentace v úrovni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. ...
  • Kvalita obytného prostředí obce Květnice 

   Author: Sahulová Barbora; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Libčice nad Vltavou - studie veřejných prostranství 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá studií veřejných prostranství ve městě Libčice nad Vltavou. Práce vychází z návrhu nového územního plánu Libčice nad Vltavou, územně analytických podkladů ORP Černošice, konzultací se starostou ...
  • Občanská vybavenost v územním plánování 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Problematika podvyužívaných území v okolí Říčan 

   Author: Hlaváčová Milena; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou územně plánovacích dokumentací obcí v chráněné krajinné oblasti Blanský les v jednom ORP Český Krumlov. Úvodní část je věnována teorii územně plánovacích nástrojů a legislativním ...
  • Přestavba vybraného veřejného prostranství v Chrudimi 

   Author: Svitavský Dan; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá analýzou stavu a návrhem koncepce přestavby Palackého třídy ve městě Chrudim. Návrh zlepšuje pobytovou kvalitu v území a podporuje pěší dopravu. Práce obsahuje textovou část, grafickou část a ...
  • Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany 

   Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. ...
  • Regulační plány v investiční výstavbě 

   Author: Jindra Jakub; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Sídelní zeleň ve vybraných obcích ORP Dobříš 

   Author: Hajná Jitka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Sídliště Černý Most - návrh revitalizace 

   Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je nejprve zaměřena na sídliště obecně. Zkoumá historicko-politický kontext jejich vzniku a zabývá se odlišnostmi v evropském měřítku. Navazuje část zaměřená ...
  • Sušice - studie veřejných prostranství 

   Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá tématem veřejných prostranství ve městě Sušice. V první části řeší problematiku veřejných prostranství obecně, následně se zaměřuje na analýzu veřejných prostranství města, jeho okolí a návrh dvou ...