Now showing items 1-1 of 1

    • Rohanské nábřeží 

      Author: Frančeová Nikol; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
      Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, ...