Now showing items 81-100 of 249

  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Smolíková Pavla; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Leinweber Aleš; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Litoměřice - Rybáře 

   Author: Drahorádová Barbora; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie jižní části centra města Litoměřice se zaměřením na oblast Rybáře. Nábřeží řeky Labe bylo v 2. polovině minulého století necitlivě odtrženo koridorem železniční trati ...
  • Litoměřice - Rybáře 

   Author: Slavíčková Anna; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Řešené území se nachází v jižní části města Litoměřice. Lokalita zvaná Rybáře leží mezi Písečným a Střeleckým ostrovem, je v těsném kontaktu s řekou Labe a na severní straně ji uzavírá val železniční trati. Největším ...
  • Litoměřice - Rybáře, Pobřežní ulice 

   Author: Pazderová Simona; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem návrhu je oživit cenné území nábřeží Labe v Litoměřicích. Litoměřice se nacházejí v severních Čechách na soutoku řeky Labe a Ohře. Řešené území se nachází jižně od centra města v bezprostřední blízkosti řeky Labe, ...
  • Litoměřice - Vojtěšské náměstí 

   Author: Míča Michal; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - Želetice 

   Author: Novák Martin; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Žernosecké centrum 

   Author: Čudková Barbora; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   DP je zaměřena na vypracování návrhu zadaného území západního předměstí Litoměřic, včetně lokálního centra. Zadané území je vymezeno tělesem železniční trati Litoměřice - Lovosice, areálem hřbitova, terénním zlomem nad ...
  • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

   Author: Adamcová Anna; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
  • MALÁ SKÁLA - ZÁMEK - transformace středu obce jako jádra historické kulturní krajiny 

   Author: Tomšů Terezie; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko-objemové řešení ústředního prostoru obce malá skála, navazující na areál zámku, pivovaru a panského dvora (kulturně-klidová část). Studie řeší možnosti nového využití a ...
  • Maniny 

   Author: Hrbková Alice; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Maniny 

   Author: Soukupová Veronika; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Staroňová Hana; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Štochl Nikola; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Sopouch David; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Volrábová Zuzana; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem předdiplomního projektu byla urbanistická studie lokality mezi Masarykovým nádražím a Florencem v Praze. Cílem diplomní práce je detailnější zpracování výše zmíněného projektu, konkrétně v blízkosti Florence, a ...
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Svobodová Martina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Obsahem Diplomové práce je urbanistická koncepce Masarykova nádraží v Praze a jeho konverze. Diplomová práce se zabývá studií souboru vybraných staveb a přilehlého parteru. Tento prostor je vymezen ulicemi Na Florenci, ...
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Jaroš Jakub; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Pražský model průjezdné metropolitní železnice počítá s integrací regionálních tratí ze všech směrů do podzemního uzlu s centrální stanicí navázanou na současné hlavní nádraží. Masarykovo nádraží tím ztratí svou funkci a ...
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Aligerová Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Luftová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)