Now showing items 61-80 of 250

  • Koncepce obnovy centra města Plasy 

   Author: Pecháček Marek; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Koncepce rozvoje obce Panenské Břežany 

   Author: Benovič Martin; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kramářová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním koncepce rozvoje obce Panenské Břežany, ležící ve Středočeském kraji, okrese Praha-východ. Koncepce obsahuje podklady a rozbory území, které byly zpracovány dle metodiky pořizování ...
  • Koncepce rozvoje obce Vodochody 

   Author: Micka Martin; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Koncepce technické infrastruktury v obci Příkrý 

   Author: Pohanka Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh koncepce odkanalizování obce Příkrý. Práce zahrnuje textovou a výkresovou část. Pro část obce je zpracována projektová dokumentace v úrovni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. ...
  • Konverze Modřanských strojíren - centrum nového obytného souboru 

   Author: Cyrus Jan; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Krč - studie okolí stanice metra 

   Author: Brůha Jan; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Krč Zálesí 

   Author: Černá Markéta; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Krč Zálesí 

   Author: Kovaříková Eva; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Krč Zálesí 

   Author: Šedivá Klára; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   ANOTACE Praha 4 KRČ - ZÁLESÍ TÉMATEM MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE JE STUDIE SOUBORU STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO PROSTORU V PRAZE 4, NAVAZUJÍCÍ NA NOVĚ NAVRHOVANOU STANICÍ METRA D - NEMOCNICE KRČ. SAMA ...
  • KUKS - koncepce rozvoje střediska cestovního ruchu 

   Author: Medunová Marie; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kulturní hodnoty lesní krajiny na části území CHKO Křivoklátsko 

   Author: Adamovičová Lenka; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Janečková Molnárová Kristina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá identifikací, dokumentací a prezentací poznatků o hodnotách historické kulturní krajiny s památkovým potenciálem na vybrané části území CHKO Křivoklátsko. Výstupy mohou sloužit k rozpoznání ...
  • Kvalita obytného prostředí obce Květnice 

   Author: Sahulová Barbora; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Ledárny Braník 

   Author: Veronika Svobodová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá komplexní urbanisticko-architektonickou studií zástavby jihozápadní části katastrálního území Prahy 4, Braníku. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie ...
  • Ledárny Bráník 

   Author: Angelika Pruchová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   DP je komplexní urbanisticko – architektonický návrh lokality a areálu v katastrálním území Praha – Braník. Obsahuje dvě části, které byly řešeny po dobu dvou semestrů. V předdiplomním projektu byla řešena celá část vybraného ...
  • Liberec - Textilana 

   Author: Jančík Martin; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Bílé stráně 

   Author: Hlaváčová Tereza; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - centrum Želetice 

   Author: Hýbner Jan; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - centrum Žernosecká 

   Author: Dufková Lucie; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - centrum Žitenická 

   Author: Červinka Michal; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Českolipská centrum 

   Author: Coufal Vít; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Urbanistický návrh východního předměstí Litoměřic