Now showing items 200-219 of 232

  • Udržitelná koncepce rozvoje obce Vlkava 

   Author: Bělohlavová Pavlína; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Udržitelný rozvoj města Milevsko 

   Author: Mezihoráková Renata; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Urbanistická studie klimatických lázní v KPZ Chudenicko 

   Author: Motlíková Dana; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie místních částí města Úštěku 

   Author: Stehnová Lenka; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie obce Lom 

   Author: Krstić Sanja; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Perglerová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je věnována návrhu koncepce rozvoje obce Lom. Práce je rozdělená do čtyř ucelených kapitol. První z nich se zabývá rozborem území dle vlastních průzkumů a poznatků, na jejichž základě byl sepsán "Návrh ...
  • Urbanistická studie vybraných veřejných prostranství ve Strakonicích 

   Author: Kořán Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kramářová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Od vrcholného středověku, kdy přichází doba formování a zakládání měst v Českém království, uplynulo již mnoho let. Za tu dlouhou dobu se mnoho věcí změnilo či zaniklo úplně - člověk, podnebí, státní suverenita, architektura ...
  • Urbanistické a environmentální aspekty brownfields 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Urbanizace Sibiře a současný vývoj města Krasnojarsk 

   Author: Daněk Aleš; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Titzenthalerová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-27)
   Diplomová práce se zabývá historií urbanizace východní části Ruské federace, především pak Krasnojarského, Novosibirského a Tomského regionu. Souhrnně centrální Sibiře. Tato historická část plynule navazuje na současný ...
  • Ústí nad Labem - Střekov 

   Author: Kugl Jiří; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ústí nad Orlicí - Perla 

   Author: Lžíčařová Maja; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Územní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosti 

   Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány hlavní světová náboženství ...
  • Územní studie krajiny 

   Author: Markéta Müllerová; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce shrnuje východiska plánování krajiny v České republice, mezi něž zařazuje územní studie krajiny, které jsou jejím hlavním předmětem. Pro bližší analýzu byl vybrán vzorek šesti územních studií krajiny, ...
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Melena Martin; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. V první části navrhuje rozdělení veřejných prostranství města Tábor dle jejich významu a charakteru a vyhodnocuje jejich stav. Následně stanovuje zásady pro budoucí ...
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Kusý Tomáš; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je rozdělena dvě části. První část se zaměřuje na veřejná prostranství města Tábora s důrazem na vymezení typů veřejných prostranství, kdy byla provedena analýza stávajících veřejných prostor a následně ...
  • Územní systém ekologické stability ve Středočeském kraji 

   Author: Majerech Lukáš; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Veřejná prostranství malých sídel 

   Author: Siedeková Lenka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Veřejná prostranství ve městě Přelouč 

   Author: Soukup Roman; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Beránek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá pojmem veřejná prostranství v širších souvislostech i na konkrétním příkladu města Přelouč. Charakterizuje veřejná prostranství v průběhu historie, jejich problémy a trendy v následujících letech. ...
  • Vítězné náměstí 

   Author: Danielovská Tereza; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem zadání diplomové práce je urbanisticky navrhnout dostavbu objektů v lokalitě Dejvic - Vítězného náměstí tak, aby respektoval a zároveň podpořil současný stav a tvar stávající zástavby na náměstí, která vychází z ...
  • Vítězné náměstí 

   Author: Urbanová Štěpánka; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracování urbanistické studie Vítězného náměstí v Praze 6. Řešený prostor je vymezen ulicemi Evropská, Jugoslávských partyzánů, Šolínovou ulicí a Vítězným náměstím. Potenciál tohoto místa tkví ...
  • Vliv developerských projektů na uspořádání území a životní prostředí 

   Author: Grendel Jan; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)