Now showing items 141-160 of 227

  • Praha 6 - Veleslavín 

   Author: Sedlová Markéta; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praha 7 Holešovice - Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Pánková Petra; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha 7 Holešovická tržnice - Studie transformace areálu 

   Author: Tlachová Zuzana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha 8 - Rohanské nábřeží 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Tento projekt zpracovává nový pohled na urbanistickou, dopravní a krajinnou koncepci oblasti východní části Rohanského ostrova a jeho přilehlého okolí. V předdiplomním projektu je zpracována koncepce pro celý meandr Vltavy ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Author: Valouch Viktor; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie rozvoje území Praha-Bubny, vycházející z úvah, formulovaných v předdiplomním projektu. Obsahuje analýzu současného stavu, návrh urbanistického uspořádání a řešení veřejného ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Author: Kolín Jakub; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie lokality Praha Bubny v ploše bývalých vlakových dílen. V rámci předdiplomního projektu byla zpracována oblast dílen a přilehlého okolí v rozsahu mezi ulicemi Bubenská a ...
  • Praha Holešovice - centrum kulturních staveb na nábřeží Vltavy 

   Author: Falc Ondřej; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praha Luibuš - Studie okolí stanice metra Libuš 

   Author: Vrzalová Hana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha Modřany - konverze areálu strojíren 

   Author: Šafaříková Eva; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praha Modřany - U dubu, dostavba městského centra 

   Author: Felixová Blanka; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Praha Nusle - konverze areálu sladoven 

   Author: Kubíková Jitka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praha Prosek - studie okolí stanice metra Střížkov 

   Author: Mičan Přemysl; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha Těšnov - rozvoj centra metropole 

   Author: Podolská Klára; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Řešená lokalita se nachází na hranici městských částí Praha 1 a Praha 8. Jedná se o prostor bývalého nádraží Praha Těšnov, nábřeží, náměstí s Muzeem hlavního města Prahy a prostor Negrelliho viaduktu. Diplomová práce je ...
  • Praha Vysočany - Studie centra vybavenosti Kolbenova 

   Author: Poláchová Martina; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha, Nebušice - západ 

   Author: Pospíchal Jan; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Řešené území se nachází v západní rozvojové oblasti obce Nebušice. Diplomová práce prohlubuje myšlenky utvářené v předdiplomové práci a dává jim jasnější rysy a formu. Práce se zaměřuje na centrální část struktury, definované ...
  • Problematika podvyužívaných území v okolí Říčan 

   Author: Hlaváčová Milena; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Prokopské a Dalejské údolí a jeho ochrana v kontextu aktuálních rozvojových záměrů 

   Author: Frantlová Marie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato diplomová práce je věnována problematice výstavby kontra městské zeleni v hlavním městě České republiky, v Praze, a to se zaměřením na území přírodního parku Prokopského a Dalejského údolí, nacházející se na Praze 5, ...
  • Přestavba vybraného veřejného prostranství v Chrudimi 

   Author: Svitavský Dan; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá analýzou stavu a návrhem koncepce přestavby Palackého třídy ve městě Chrudim. Návrh zlepšuje pobytovou kvalitu v území a podporuje pěší dopravu. Práce obsahuje textovou část, grafickou část a ...
  • Přípotoční 

   Author: Cibulka Jindřich; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Přírodní park Hornopožárský les - hodnocení krajinného rázu 

   Author: Kordula Michal; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Kottová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Do české legislativy byl poprvé zakotven institut krajinného rázu v roce 1992 v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pojem krajinný ráz podle tohoto zákona obsahuje přírodní, kulturní, historické a vizuální ...