Now showing items 1-1 of 1

    • Územní analýza obce Dublovice 

      Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Vondráčková Simona
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
      Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle ...