• Územní analýza obce Zruč-Senec 

      Autor: Kácha Martin; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Textová část vychází z metodiky ÚAP Nýřany. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor včetně SWOT analýz pro každý ze tří pilířů ...