Now showing items 1-1 of 1

  • Územní analýza městské čtvrti Čejetice 

   Author: Simandlová Hedvika; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Šindlerová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce na téma Územní analýza městské čtvrti Čejetice se zaměřením na širší vztahy, hodnoty území, limity využití území, záměry na plán provedení změn v území a problémy vyskytující se na daném území. Práce vychází ...