Now showing items 53-66 of 66

   Subject
   Spořilov,regulace,změny,přístavba,model,vizualizace [1]
   Spořilov,regulations,change,extensions,model,visualization [1]
   Tatce,Kolín,territorial analysis,territorial analytic data,territorial plan,SWOT analysis [1]
   Tatce,Kolín,územní analýza,územně analytické podklady,územní plán,SWOT analýza [1]
   Township Katovice, territorial analysis, Sustainable Development, SWOT analysis, urban analytic document, urban planning documentation [1]
   Údlice, territorial analysis, Chomutov, urbanism, local deficiencies, sociodemographic data, concepts [1]
   Údlice, územní analýza, Chomutov, urbanismus, závady území, sociodemograficke údaje, koncepce [1]
   územní analýza, kulturní krajina, vývoj krajiny, územně analytické podklady, CHKO Třeboňsko, hodnoty území [1]
   village Dublovice, urbananalyticdocument, territorialplan, SWOT analysis, analysisofthe area sustainable development [1]
   Vysoké nad Jizerou, územně analytické podklady, územní plán, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Vysoké nad Jizerou,zoning plan, analysis of the sustaineble development,planning analytical materials [1]
   Vývoj venkovského osídlení,půdorysný typ,urbanistická hodnota,urbanistická struktura,památková péče,územní plánování,územně analytické podklady,archivní mapy,Dokesko,CHKO Kokořínsko - Máchův kraj [1]
   Zruč - Senec, SWOT analysis, analysis of the sustaineble development, zoning plan, UAP [1]
   Zruč - Senec, SWOT analýza, rozbor udržitelného rozvoje území, územní plán, územně analytické podklady [1]