Now showing items 15-34 of 66

   Subject
   Development of rural settlement,ground plan,urban value,urban structure,monuments care,territorial planning,territorial analytical documentation and archive maps,Dokesko,CHKO Kokořínsko - Máchův region [1]
   Hřbitovy,ORP Prachatice,pohřbívání,analýza hřbitovů [1]
   Jirkov, Ustí Region, territorial analysis, housing estate, urbanism [1]
   Jirkov, Ústecký kraj, územní analýza, sídliště, urbanismus [1]
   Josefov fort,urban analytic document,territorial plan,bastion fort [1]
   Josefov,Fortress town,development,regulations,protection [1]
   Josefov,pevnostní město,vývoj,regulace,ochrana [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, territorial analysis, territorial analytical documentation, urban plan,SWOT analysis [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, územní analýza, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza [1]
   Katastr nemovitosti,katastrální mapa,územní plánování,nástroje územního plánování,plochy s rozdílným způsobem využití [1]
   Komponovaná kulturní krajina [1]
   Kompoziční bod [1]
   Kompoziční linie [1]
   Kompoziční plocha [1]
   Krajinná struktura [1]
   Kulturní krajina [1]
   kulturní krajina, dochované krajinné struktury, CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, archivní mapy [1]
   Lanscape structure [1]
   Město Touškov, territorial analytical documents, SWOT analysis, spatial plan, analysis of sustainable development of the territory [1]
   Město Touškov, územně analytické podklady, SWOT analýza, územní plán, rozbor udržitelného rozvoje území [1]