Now showing items 11-30 of 50

   Subject
   Hřbitovy,ORP Prachatice,pohřbívání,analýza hřbitovů [1]
   Jirkov, Ustí Region, territorial analysis, housing estate, urbanism [1]
   Jirkov, Ústecký kraj, územní analýza, sídliště, urbanismus [1]
   Josefov fort,urban analytic document,territorial plan,bastion fort [1]
   Josefov,Fortress town,development,regulations,protection [1]
   Josefov,pevnostní město,vývoj,regulace,ochrana [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, territorial analysis, territorial analytical documentation, urban plan,SWOT analysis [1]
   Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, územní analýza, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza [1]
   Katastr nemovitosti,katastrální mapa,územní plánování,nástroje územního plánování,plochy s rozdílným způsobem využití [1]
   kulturní krajina, dochované krajinné struktury, CHKO Křivoklátsko, Karlova Ves, archivní mapy [1]
   Město Touškov, territorial analytical documents, SWOT analysis, spatial plan, analysis of sustainable development of the territory [1]
   Město Touškov, územně analytické podklady, SWOT analýza, územní plán, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Městys Katovice, územní analýza, trvale udržitelný rozvoj, SWOT analýza, územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace. [1]
   Neveklov, Neweklau, large farm Tloskov, obligatory imperial prints of a stable land registre, cadastral map, town. [1]
   Neveklov, Neweklau,Velkostatek Tloskov, Císařské povinné otisky stabilního katastru, státní mapa odvozená, katastrální mapa, město. [1]
   obce Zásada,komplexní analýza,hierarchizace veřejných prostranství,veřejná prostranství,sídlo,problémy veřejných prostranství,územní studie,urbanismus [1]
   obec Dublovice, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Osek u Duchcova, spatial plan, urbanism, Teplicko, UAP, SWOT analysis [1]
   Osek u Duchcova, územní plán, urbanismus, Teplicko, územně analytické podklady, SWOT analýza [1]
   Pevnost Josefov,územně analytické podklady,území plán,bastionová pevnost [1]