Now showing items 1-1 of 1

  • Normování spotřeby času stavebních prací 

   Author: Marek Trabalka; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Machuta Věroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Cílem této práce je normování spotřeby práce. Na stavbě byl pořízen videozáznam vybraných činností. Vybranými činnostmi je zdění základové zdi ze ztraceného bednění, provedení svislé hydroizolace, montáž keramického obkladu ...