Now showing items 1-2 of 2

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

   Author: Martin Zigo; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Soutner Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se primárně zaobírá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a na ní navazující praktickou část. V teoretické části práce se ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu čerpací stanice pohonných hmot 

   Author: Ondřej Mědílek; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-06)
   Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky výstavby dálničních čerpacích stanic pohonných hmot v závislosti na nákladech na životní cyklus. V teoretické části je popsána historie čerpacích stanic, názvosloví, ...