Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomické důsledky volby zakázek v malé stavební firmě 

   Author: Karolína Berková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Mellerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   V diplomové práci je uvedena analýza vybrané malé stavební společnosti: Jsou uvedeny základní informace o společnosti. Dále je v práci provedena analýza nabídkové i výrobní přípravy zakázek. Výsledkem jsou návrhy změn a ...
  • Příprava zakázky ve veřejné soutěži a její finanční hodnocení 

   Author: Tereza Herčíková; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Merunka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tématem diplomové práce je příprava veřejné zakázky a její finanční hodnocení, jak z praktického, tak teoretického hlediska. V teoretické části je vysvětlena legislativa týkající se veřejných zakázek pro lepší pochopení ...