Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční záměr využití objektu výpravní budovy Teplice v Čechách 

   Author: Natálie Štefanovičová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Sviták Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-03)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním investičního záměru projektu osobního nádraží v železniční stanici Teplice v Čechách. Jedná se o projekt rekonstrukce budovy. V úvodu práce popisuji důvod vybrání daného tématu a jaký ...