Now showing items 1-5 of 5

  • Dopad pandemie COVID-19 na chod menší stavební společnosti 

   Author: David Fric; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Stibůrek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Cílem této diplomové práce je posoudit dopad současné koronavirové krize na fungování malé stavební společnosti se specializací na suchou výstavbu. Teoretická část má za úkol poskytnout relevantní podklady k praktické ...
  • Ekonomická analýza stavebního projektu - Prodloužení linky metra 

   Author: Adéla Macnarová; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Gothard Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, analýzou vybraného stavebního projektu, zakázky LU24 Espoonlahti, jež byla realizována společností Metrostav a.s. ve Finsku. Aby mohla být analýza provedena, ...
  • Investiční záměr - výstavba obalovny asfaltových směsí 

   Author: Petr Zach; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Helma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce "Investiční záměr - výstavba obalovny asfaltových směsí" se zabývá teoretickým záměrem výstavby a provozu obalovny. V teoretické části se práce věnuje členění a skladbám silničních komunikací, jejich správcům, ...
  • Podnikatelský záměr využití objektu obchodního centra ve městě Sokolov 

   Author: Adam Sachl; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti do obchodního centra ve městě Sokolov. Nejdříve je investiční příležitost popsána, je přiblížen současný technický stav a stanovena tržní hodnota. Dále jsou ...
  • Studie proveditelnosti projektu Rodinné bydlení v Řevničovské zahradě 

   Author: Petr Tuhý; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Hanusová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá investičním záměrem nákupu pozemku a jeho developmentu. Pozemek se nachází v obci Řevničov, která leží v západní části Středočeského kraje. Cílem práce je vyhodnocení realizovatelnosti a ekonomické ...