Now showing items 1-5 of 5

  • Investiční záměr výstavby a provozování budovy v Praze 

   Author: Tomáš Jucovič; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Sekyra Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Diplomová práce je věnována tématům oceňování nemovitostí a vyhodnocení investičního záměru do nemovitosti. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První část práce se zabývá teorií, obsahuje popis základních ...
  • Ocenění obchodně-administrativní budovy a hledání nejlepšího využití 

   Author: Zdeněk Chaloupka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Jucovič Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Cílem diplomové práce bylo provést tržní ocenění obchodně administrativní budovy. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy a metody používané k oceňování nemovitostí. V praktické části byla představena samotná ...
  • Potenciál zhodnocení nemovité věci modernizací 

   Author: Šárka Fialová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Krulický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá posouzením potenciálu zhodnocení nemovité věci modernizací. Zhodnocení bylo posouzeno aplikací oceňovacích metod a následným stanovením tržních hodnot po provedení definovaných variant stavebních ...
  • Tržní ocenění bytového domu a vyhodnocení investice 

   Author: Vratislav Borský; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá tržním oceněním bytového domu ve Vokovicích a vyhodnocením efektivnosti investice do jeho nákupu a modernizace. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je teoretická, obsahuje metodiku ...
  • Tržní ocenění rodinného domu a vyhodnocení investice 

   Author: Jana Soprová; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Škoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá oceněním rodinného domu a stanovením nákladů na rekonstrukci objektu. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje základní pojmy a metody v oceňování nemovitostí a rozpočtování. ...