Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr využití objektu obchodního centra ve městě Sokolov 

   Author: Adam Sachl; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Pícha Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investiční příležitosti do obchodního centra ve městě Sokolov. Nejdříve je investiční příležitost popsána, je přiblížen současný technický stav a stanovena tržní hodnota. Dále jsou ...
  • Vyhodnocení investice do kancelářské budovy určené k pronájmu 

   Author: Karolína Antošová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Mazáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se věnuje vyhodnocení investice do kancelářské budovy určené k pronájmu, který bude probíhat formou servisovaných kanceláří a coworkingu. Teoretická část práce se nejprve zaměřuje na investiční projekt, ...