Now showing items 1-1 of 1

  • Shromažďování dat infrastrukturních projektů v BIM 

   Author: Victoria Nabatova; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití dat v infrastrukturních projektech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je věnována rešerši zahraniční a české literatury, která vysvětluje základní ...